Fjällbacka

Fjällbacka är en tätort i Tanums kommun med strax under 900 invånare. Orten är ursprungligen ett fiskeläge, som bland annat bevittnat den svenska ansjovisens tillblivelse.

Man vet inte när Fjällbacka grundades, men namnet är belagt i skrift sedan 1600-talet. Kanske är de två fiskelägena Sälvik och Mörhult, som idag växt ihop med Fjällbacka, äldre. Vid 1600-talets slut fanns ett tjugotal bostadshus i byn, som då stavades Fiällbacka. Under lång tid hände inte så mycket i byn, som varken växte eller krympte. Men i mitten av 1700-talet expanderade sillfisket kraftigt, ett nytt område som kom att få namnet Backen byggdes, och ungefär 100 år senare beskrevs orten som det livligaste fiskeläget i länet.

Ansjovis och sten

En period av ytterligare expansion inleddes på 1870-talet, när flera konservindustrier öppnade på orten. Den f.d. sjökaptenen Gustaf Andersson hade flyttat till orten på 1840-talet, och öppnade en fabrik för inläggning av sill, något som vid denna tid var vanligt i Norge, men ganska ovanligt i Sverige. Efter att ha experimenterat med olika inläggningar och kryddor hittade han ett vinnande koncept, som började saluföras under namnet Fjellbacka Delikatess Ansjovis. Namnet på produkten var, och är, dock något missvisande, eftersom den fisk som säljs under namnet ansjovis i själva verket är skarpsill, medan fiskarten ansjovis säljs på burk under namnet sardell. Andra produkter som tillverkades i Fjällbacka var sillolja, som bland annat användes som bränsle i gatlyktor, och andra restprodukter som såldes som gödsel till jordbruket.

Orten Fjällbacka har fått sitt namn av Vetteberget, som reser sig i ortens centrum. Förutom sillen har även stenbrytning och –förädling haft stor betydelse för byn. Under ungefär ett halvt sekel, från 1890-talet fram till 1940-talet, bröts och förädlades sten av flera företag, bl.a. Granit AB C. A. Kullgrens Enka, som öppnade ett kontor på orten. Kullgrens var under en period det största företaget inom den europeiska stenindustrin, men upphörde slutligen 1878. Rester av den svenska stenindustrin finns dock att se på många håll i och omkring Fjällbacka.